Υπηρεσίες

 

 

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει επενδύσεις σε εξοπλισμό και μηχανήματα για την κοπή και διάτρηση έτσι ώστε να παρέχει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες της. Τα σύγχρονα μηχανήματά μας θερμικής κοπής, έχουν την ευελιξία να μπορούν να κόψουν και να δώσουν οποιαδήποτε δυνατή μορφή/περίγραμμα, αλλά και να πραγματοποιήσουν χάραξη σε όλες τις πλευρές ενός προφίλ. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σχεδίασης και παραγωγής οποιασδήποτε κατασκευής, όσο περίπλοκη κι αν είναι, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται πολύ σημαντική αύξηση της ταχύτητας της παραγωγικής διαδικασίας.

© Hosted by Jetnet